0
0
product imageproduct imageproduct image

Premye Jou Lekòl Léa

$ 19.99 
Léa prale lekòl pou premye fwa Ozetazini, manman Léa pran tout tan li pou’l asire ke cheve Léa ak rad Léa pare pou okazyon sa a. Men, lè Léa rive lekòl la, li aprann ke nouvo tizanmi li yo poze anpil kesyon sou sou jan cheve li ak rad li diferan de pa yo a. Vin jwenn kat tizanmi sa yo pandan yap dekouvri ke bagay ki ran nou diferan yo kapab pote linite nan mitan nou tou.
Ages 4 to 8
Audiobook
This is a digital audiobook. Download link will appear after purchase completes.
→This product is also available on AMAzon.com
related items
View all books
Explore more